AkumulatorPrach

Rodinný dům energetické svobody (ES1) je vybaven tepelným čerpadlem Chameleon, které je zakázkově vyrobené pro vysokou teplotu až 80°C a je na stejnosměrné napětí – jede z baterií, které jsou nabíjeny z fotovoltaické elektrárny (FVE). Tepelné čerpadlo Chameleon v letním období dům chladí a odpadní teplo ukládá do akumulátoru z kamenného prachu. Do akumulátoru se ukládá i teplo z termických panelů v letním období. Termické solární panely jsou využité po celou dobu,  kdy mohou prac  ovat.  Když klesne teplota v akumulátoru pod minimální hodnotu, kdy ještě může přímo vytápět v zimě dům, je tepelné čerpadlo schopno odebírat teplo z akumulace a dům vytápět – jako by se jelo z plošného kolektoru. Solární systém pak pracuje i v zimním období s vysokou účinností. Ohřívá akumulátor i o teplotě velmi nízké.)

Typy akumulátorů

- pod zemní

- nad zemní akumulátor

e-mail: tcmach@tcmach.cz nebo telefon: +420 737 260794,